VoIP Providers in Serbia

Home Serbia Serbia

VoIP Provider: AVcom
Location: [General office] - Serbia / Belgrade
VoIP Provider: Codica VoIP
Location: [General office] - Serbia / Ada
VoIP Provider: ART COMMUNICATION
Location: [General office] - Serbia / Belgrade
VoIP Provider: Communication Plus
Location: [General office] - Serbia / Belgrade
VoIP Provider: Telemax
Location: [General office] - Serbia / Beograd
VoIP Provider: Telemax
Location: [General office] - Serbia / Beograd
VoIP Provider: Alliance Telecom Montenegro
Location: [General office] - Serbia / Podgorica
Description: Alliance Telecom je nova crnogorska telekomunikaciona kompanija sa posebnom licencom br.01-141 od 29.10.2007. za pru
VoIP Provider: Globalphone International
Location: [General office] - Serbia / Viti
Description: Ne jemi nj
VoIP Provider: Eltel DOO Neticall
Location: [General office] - Serbia / Novi Sad
Description: NETICALL D.O.O. je osnovan 2004. godine u Novom Sadu i osnovna delatnost od osnivanja je pru
VoIP Provider: Negenet
Location: [General office] - Serbia / Ferizaj
Description: NETICALL D.O.O. je osnovan 2004. godine u Novom Sadu i osnovna delatnost od osnivanja je pru

© 2002-2023